Katalog

GARDEN BOOM Piniová dekorační kůra 65l

Piniová dekorační kůra je ekologicky nezávadný 100 % přírodní materiál, jenž slouží jako ochrana proti plevelům, výparu vody, zmrznutí rostlin apod. Po jeho použití nevzniká odpad. Vyznačuje se vysokou kvalitou a špičkovým zpracováním vstupní suroviny, jenž pochází z tříděné kůry borovice pinia (Pinus maritima - Přímořské borovice) dovezené ze středomoří. Výroba suroviny začíná odkorněním a následným deponováním, kdy kůra musí projít několika fázemi zahřátí. Toto několikanásobné přirozené zahřátí kůry se provádí z důvodu odstranění případných škodlivých organismů.

Vlastnosti:

Velikost frakce 40 - 60 mm

Charakteristika:

Piniová dekorační kůra je určená ke špičkovým dekoračním účelům včetně mulčování záhonů kolem květin, keřů a okrasných stromů. Působí velmi dekorativně. Zabraňuje vysychání půdy tj. udržuje vlhkost půdy, čímž šetří vodu, zabraňuje erozi u výsadeb na svažitých pozemcích či udržuje schůdnost pěšin i za deštivého počasí. Dále působí humusotvorně a zabraňuje růstu plevelů. V zimě chrání kořenový bal před promrznutím (růže, stromy, keře). Je ideální pro půdokryvné pokrytí půdy na záhonech, kde je vyžadován mimo jiné velmi líbivý vzhled. Piniová dekorační kůra má také výhodu oproti klasické v daleko větší trvanlivosti, neboť proces rozkladu probíhá o cca 50% déle.

Použití:
Na nakypřený a urovnaný povrch půdy (zbavený vytrvalých plevelů) se nasype 8 - 10 cm vysoká vrstva kůrového mulče. Obecně se doporučuje každým rokem přisypat cca 1 - 2 cm nového mulče, nebo jej obnovit cca po 5 letech tzn. odstranit starý, částečně rozložený mulč a celý postup opakovat.

Vhodné použití:
Pro venkovní plochy za účelem zvýšení estetického vzhledu.
Pod okrasné stromy i keře, živé ploty.
K růžím a okrasným květinám.
V květináčích u pokojových rostlin a rostlin v pěstebních nádobách na terase i na záhonech.
Na pěšiny, cesty a dětské koutky.
Na svahy proti erozi.
K oddělení trávníku od záhonu.

Dávkování:
> doporučená vrstva cca 8 - 10 cm
Balení 65 l vystačí při tomto doporučení cca na 1,5 m2.