Katalog

AGRO Mulč pro růže 50l

Mulč pro růže je ekologicky nezávadný 100 % přírodní materiál z drcené kůry jehličnatých stromů, jenž slouží k pokrývání ploch pod růžemi a jinými keři, které chrání proti plevelům, výparu vody, jejich zmrznutí apod. Po jeho použití nevzniká odpad.

Vlastnosti:

Velikost frakce - drcená

Charakteristika:
Mulč pro růže je určený k mulčování ploch pod růžemi a jinými keři. Zabraňuje vysychání půdy tj. udržuje vlhkost půdy, čímž šetří vodu, zabraňuje erozi u výsadeb na svažitých pozemcích. Dále působí humusotvorně a zabraňuje růstu plevelů. V zimě chrání kořenový bal před promrznutím. Je vhodný pro půdokryvné pokrytí půdy na okrasných plochách.

Použití:
Na nakypřený, urovnaný a přihnojený povrch půdy (zbavený vytrvalých plevelů) se nasype 5 - 8 cm vysoká vrstva kůrového mulče. Na konci vegetace před příchodem prvních mrazů se doporučuje navršit pod růži (keř) cca 30 cm vrstvu mulče. To ochrání rostlinu před zmrznutím. Na jaře, po pominutí stálých mrazů, se rozhrne větší část mulče zpět okolo rostliny na původní vrstvu 5 - 8 cm. Obecně se doporučuje každým rokem přisypat cca 1 - 2 cm nového mulče, nebo jej obnovit cca po 3 letech tzn. odstranit starý, částečně rozložený mulč a celý postup opakovat.

Vhodné použití:
Pro venkovní plochy.
Pod okrasné stromy i keře, živé ploty.
K růžím a okrasným květinám.
V květináčích u pokojových rostlin a rostlin v pěstebních nádobách na terase i na záhonech.
Na svahy proti erozi.

Dávkování:
> doporučená vrstva cca 5 - 8 cm
Balení 50 l vystačí při tomto doporučení cca na 0,7 m2.