Katalog

STANOVIŠTĚ :   přímé slunce

ZÁLIVKA :   mírná

POUŽITÍ :    záhony, nádoby, závěsy

PŘEDNOSTI :  hustě větvená letnička s drobnými kvítky, kvete celé léto

DOPORUČENÍ :  vysazovat do propustné, hlinitopísčité půdy