Katalog

AGRO Substrát trávníkový 50l

Substrát pro zlepšení kvality půdy před založením trávníku a pro překrývání trávníku během vegetace. Obsahuje jemně prosátou rašelinu, kvalitní kompost a speciální písek pro zlepšení kvality půdy.

Vlastnosti a použití:

Zapravení substrátu do povrchové půdy před výsevem zlepší fyzikální stav půdy, zvýší propustnost, doplněním rašeliny vytvoří vhodné podmínky pro klíčení travního osiva, připraví zásobu živin pro vzcházení a zapojení porostu. Překrytí trávníku substrátem během vegetace umožňuje vyrovnání povrchu, provzdušnění porostu a podporu zhoustnutí trávníku. Živiny v pozvolně působící formě zlepší výživný stav. Je výborný pro regenerační dosévání poškozených míst.

Aplikace před výsevem:
Před výsevem nového trávníku přidáváme 10 - 15 l substrátu na 1 m2 (dle charakteru půdy). Aplikujeme na urovnanou plochu zbavenou kamení a plevelů, jemně zapracujeme a urovnáme. Po výsevu mírně přitlačíme osivo k půdě. Substrát také lze smíchat s osivem těsně před výsevem, pravidelně rozprostřít na připravenou plochu a mělce zapravit hráběmi.

Aplikace během vegetace:
Během vegetace překrýváme krátce zastřižený trávník minimálně 1x ročně množstvím 5 - 10 l substrátu na 1 m2 dle nerovností a charakteru regeneračního zásahu.